INGA PAPPER LÄNGRE!
Flytta blanketten till webben!

Vi har verktygen du behöver: Design - Publicering - Datafångst

Molnlösning för företag - myndigheter - organisationer

FFD - TCML- HTML5 - SVG - REST API - JSON


TextCenter AB

När det gäller professionella blanketter
Utvecklingen på webben gör det idag möjligt att få professionella blanketter och formulär direkt i bläddraren. HTML5 och SVG ger oss möjligheten att visa samma kvalitet som på papper.


FILL-IN konceptet
Ett "Framework" med ett fleratal komponenter som både kan användas fristående, byggas in i andra produkter eller vara delkomponenter i större skräddarsydda lösningar.


Läs mer om Fill-In


Nya möjligheter att samla in och sammanställa ifyllnader från vilken blankett som helst. Komponenterna sparar både tid och arbete.

När man pratar om elektroniska blanketter (formulär) slutar det oftast med en hel funktion. Därför har vi tillsammans med RMT (Rationell Mikro Teknik) integrerat blanketter tillsammans med dokumenthantering i RMT+ till en helhetslösning.

Intresserad, sänd oss en e-post!