Om Textcenter         

TextCenter AB

I dagsläget har vi sålt mer än 30 000 användarlicenser för våra produkter. Vi kan professionell konstruktion av blanketter för parallellpublicering, dvs blanketter som både skall användas för tryck och online på Internet.Vi arbetar för det papperslösa samhället

Vi vidareutvecklar våra produkter till att bli systemkomponenter som både kan användas fristående, byggas in i andra produkter och vara delkomponenter i större skräddarsydda lösningar. Denna inriktning är inte ny, tvärtom används redan TextCenters produkter som delkomponenter i större kundprojekt.

Under 2015 kommer vi att fokusera vårt arbete kring lanseringen av verktyg för blanketthantering på Internet. Nya lösningar som samlar in och sammanställer ifyllnader via html-blanketter som helst. Produkterna sparar tid, arbete och i slutändan pengar. Digital frihet - grafisk precision. När man pratar om elektroniska blanketter (formulär) slutar det oftast med en hel funktion. Vi tillsammans med RMT (Rationell Mikro Teknik) integrerat blanketter med dokumenthantering i RMT+ (ärendehanteringssystem) till en helhetslösning.

Intresserad, sänd oss en e-post!