Mål

Efter kursen ska du på egenhand kunna skapa blanketter enligt svenska (SIS), internationell (ISO) och EU-standard för tryckta och elektroniska blanketter.


Förkunskaper
Du bör vara väl förtrogen med Windows.

Var och när?
Kurserna hålls på vårt kontor i Solna.

Företagsanpassade kurser

Kontakta oss så diskuterar vi ett upplägg som passar just Er.

Kurslängd
1 dag.

Lärare

Göte Lagerkvist från TextCenter.

Innehåll

  • Genomgång av SIS, ISO och EU-standard för blanketter
  • Få kännedom om vad Du bör tänka på för att skapa en rationell blankett
  • Känna till skillnaden vid utformning av blankett för tryckning respektive för elektronisk hantering
  • Konstruktion av blanketter med professionella blankettprogram t.ex Fill-In Design, Adobe LiveCycle och MS Word.
  • Skillnader och likheter mellan olika designprogram, när ska man använda vilket?
  • Känna till skillnaden mellan olika typer av teckensnitt
  • Känna till skillnaden mellan olika bildformat
  • Skapa ifyllnadsfält för elektroniska blanketter
  • Få en översikt om hur blanketter kan bli mer intelligenta
  • Skapa ett original blanketter för tryckning och publicering